Crowdfundingsactie voor Jachtwerf De Haas

Date

Een zeer grote brand verwoestte begin maart Jachtwerf De Haas, en de vele boten die daar in de stalling lagen. Een groot verlies voor de eigenaren van de 100 boten, maar ook voor familie De Haas, die hun levenswerk -en dat van de drie voorgaande generaties- in rook zag opgaan.

De oorsprong van de jachtwerf ligt al in 1925, toen Jan de Haas sr. in de Binckhorst een stuk grond kocht voor zijn oud-ijzerhandel en machinesloperij. Halverwege de jaren ’60 kreeg familie De Haas vaak de vraag van klanten of ze geen plaats hebben voor hun boot. Er werd wat ruimte gecreëerd en de eerste boten werden uit het water getakeld.

Langzamerhand maakte het oude ijzer plaats voor boten in alle maten. De vraag naar stallingplaatsen groeide, en de zaken gingen goed. Er werden nieuwe loodsen gebouwd en een grotere kraan geplaatst. Tot de noodlottige nacht in maart 2022…

Om Jachtwerf De Haas financieel te ondersteunen met de wederopbouw is een crowdfundingsactie gestart. Gelukkig dragen veel mensen de Jachtwerf een warm hart toe, waardoor er al aardig wat geld is ingezameld voor familie De Haas. Ook de samenwerkende ontwikkelaars Binck-Zuid, bestaande uit Local, Vorm en BPD hebben een mooi bedrag gedoneerd aan deze actie.

Mocht jij ook willen bijdragen, dat kan via: https://steunactie.nl/actie/help-jachtwerf-de-haas/-8098

More
articles