Oplevering Binck Poort!

Date

Op 24 april vond de officiële oplevering plaats van Binck Poort (voorheen Frank is een Binck). In dit project van Vesteda worden wonen, werken en horeca op een harmonieuze wijze geïntegreerd. Samen met ontwikkelaar Stebru en de Haagse wethouder Van Asten van Stedelijke Ontwikkeling werd een bijzonder kunstwerk onthuld. 

Het nieuwbouwcomplex bestaat uit 205 woningen, waarvan 30% sociaal, 20% gereguleerd middensegment en 50% vrijesectorhuur. Binck Poort biedt ruim 4.500 m² aan commerciële ruimte waaronder horeca. Dit wordt gerealiseerd aan het water van de Binckhaven en in het vrijstaande Van Klingeren Paviljoen. Dit paviljoen werd in de jaren ’70 ontworpen door de architect Frank van Klingeren. Ook het betonreliëf uit 1965 van Pierre van Soest heeft binnen dit project een nieuw thuis gevonden. 

Voorrang voor sleutelberoepen 
Vesteda verleent bij de toewijzing van de appartementen voorrang aan mensen met een maatschappelijk beroep, zoals medewerkers in de zorg, het onderwijs, politie en brandweer. 

Wethouder Van Asten: “Deze nieuwe woningen zijn hard nodig voor Hagenaars die wachten op een nieuwe woning. Het is extra waardevol dat we hiermee extra kansen konden creëren voor politieagenten, onderwijzers, brandweerpersoneel en zorgpersoneel. Bovendien is het legendarische Van Klingerenpaviljoen herbouwd. Deze voormalige jeugdherberg is jaren geleden van het verval gered en uit liefde voor dit erfgoed door stadsgenoten gered.”

Rene Tim van Vesteda: “We zijn trots op de oplevering van Binck Poort, een prachtig mix-usegebouw dat een impuls geeft aan de transformatie van Binckhorst in Den Haag. Met Binck Poort bieden we naast de kantoorruimte en het horecapaviljoen ook betaalbare en kwalitatieve huurwoningen aan mensen die onmisbaar zijn voor de stad, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. We willen bewoners graag in hun eigen stad laten (blijven) wonen en werken. Daarnaast dragen we bij aan de doorstroming op de woningmarkt en de diversiteit in de buurt. Binck Poort is een voorbeeld van hoe we sociale impact maken en onze maatschappelijke rol als woningbelegger invullen.” 

Stebru ontwikkelde en realiseerde het project, dat ontstond in nauwe samenwerking met Studio Leon Thier en HVE architecten. De verhuur van de appartementen startte in februari 2024 en de eerste fase is inmiddels afgerond. De eerste bewoners trekken medio mei 2024 in hun nieuwe woning. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over het project en de verhuur van Binck Poort kan je terecht op www.hureninbinckpoort.nl.

 

More
articles