Nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers

Date

Onder de Trekvlietbrug komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers kunnen daarmee straks de Mercuriusweg veilig kruisen zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote barrière voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst opgelost.

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute, het Trekfietstracé. Deze route verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Bij de herontwikkeling van Binckhorst Noord wordt de rest van de route richting centrum verder uitgewerkt en ingepast in de ontwikkeling van het toekomstige Waterfrontpark.

Diverse investeringen voor verbeteren van bereikbaarheid
De nieuwe onderdoorgang van de Trekvlietbrug maakt onderdeel uit van een groot pakket aan mobiliteitsmaatregelen om de bereikbaarheid rond de stations van Den Haag (Centraal Innovation District) en de Binckhorst te verbeteren. Naast lopend onderzoek naar een hoogwaardig openbaarvervoer wordt er geïnvesteerd in diverse maatregelen zoals het verbeteren van fiets en looproutes. De gemeente Den Haag werkt hierbij samen met  het rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid Holland en de buurgemeente Leidschendam-Voorburg. Deze partijen investeren met elkaar ruim 137 miljoen euro in mobiliteitsmaatregelen die de bereikbaarheid van CID-Binckhorst verbeteren. Dit draagt bij aan de transformatie van de Binckhorst als aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken.

Voorlopig ontwerp
De gemeente heeft nu een concept voorontwerp gemaakt voor de onderdoorgang. Tot en met 24 april 2022 kon iedereen hierover een oordeel geven. Daarna volgt een definitief voorontwerp en volgen de werkzaamheden. Medio 2024  kunnen de eerste voetgangers en fietsers van deze nieuwe onderdoorgang bij de Trekvlietbrug gebruik maken.

Meer informatie: www.binckhorstbereikbaar.nl

More
articles