Groen en klimaatadaptatie in de Binckhorst

Date

In de Binckhorst is veel aandacht voor groen en klimaatadaptatie. Dit zit niet alleen in toevoegen van groen en bomen in de wijk en langs wegen of in de aanleg van het Waterfrontpark. Maar ook het toevoegen van groen in de nieuwe gebouwen die er komen.

Deze nieuwe gebouwen moeten voldoen aan speciale eisen die bijdragen aan fijne leefomgeving, klimaatadaptatie en ecologie. Zo is er op Binckeiland al de eerste groen-blauwe daktuin gerealiseerd. Ook is daar een mooie hoge groene gevel te vinden.
Ook op alle andere te realiseren gebouwen zijn daktuinen ingetekend die bewoners uitnodigen voor een verblijf, te bewegen en te ontmoeten. De daktuinen bevinden zich op verschillende hoogtes, op de tweede maar tot soms wel de tiende verdieping, waardoor je in een groene omgeving kan genieten van het uitzicht. Soms zijn deze daktuinen publiekelijk toegankelijk en daarmee een mooie toevoeging van groen in de Binckhorst.

Achtergrond
Alle nieuwbouw in de Binckhorst moet voldoen aan verschillende eisen die bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming. Dit is opgenomen in het omgevingsplan Binckhorst. Lees meer op website van de gemeente, onderaan op deze pagina. Hiermee worden onder andere zogenaamde hitte-eilanden tegengegaan en wordt er voorbereid op de opvang van hevige regenbuien. Dit bevat onder andere de volgende onderdelen:

Klimaatadaptatie (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering):

  • Er moet 50mm regenwater vastgehouden kunnen worden op eigen terrein middels het principe vasthouden – bergen – hergebruiken/ infiltreren – eventueel afvoeren.
  • De gebouwen moeten waterrobuust zijn in het ongewenste geval van overstromingen: geen kwetsbare functies in de kelders en voldoende drempelhoogtes.
  • Hittestress wordt tegengaan, met name op verblijfs- en wandellocaties, middels schaduw, verkoeling door verdamping middels groen en water, en door warmtewerende materialen te gebruiken.

Ecologie:

  • Minimaal 40% van de voetafdruk van het gebouw moet terugkomen als horizontale groene buitenruimte dat bijdraagt aan de biodiversiteit (in de praktijk zijn dat daktuinen)
  • Er moet voldaan worden aan de puntentelling natuurinclusief bouwen

More
articles