Honderden miljoenen voor betere bereikbaarheid Binckhorst en de regio

Date

Donderdag 10 november hebben Rijk en regio afgesproken 575 miljoen te reserveren voor onder andere een tramverbinding over de Binckhorst. Deze loopt van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De tramverbinding maakt de bouw van extra woningen in de Binckhorst mogelijk. Ook worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast en komt er een aanvullend pakket voor uitbreiding van de routes voor fietsers en voetgangers. Deze investeringen verbeteren de woon- en leefkwaliteit in de Binckhorst en de omgeving en zorgt ervoor dat het gebied verkeersveilig én goed bereikbaar is.

Over de keuze voor een tram en welke route die gaat rijden moeten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nog een beslissing nemen. Het doel is om de voorkeur voor deze tramverbinding in 2023 aan de gemeenteraden voor te leggen.

Meer info: Uitkomst landelijk BO-MIRT 2022 | Mobiliteit CID-Binckhorst (binckhorstbereikbaar.nl)

More
articles